BankFlow For Microsoft Dynamics
e-Banking integration with Microsoft Dynamics AX/365
 • No manual file imports/exports (MT940 / 942, payment packages)
 • Run payment orders to the Bank directly from the AX/D365 system
 • Automatically import transaction details, balances and bank statements from the Bank
 • Automated reconciliation of cash transactions with G/L accounts, documents and customer and vendor accounts
 • Increase the speed and security of data exchange with your Bank

ADVANTAGES TO MANUAL FILE IMPORTS / EXPORTS

BankFlow automates and integrates two-way sending and receiving data from the Bank to the Microsoft Dynamics AX/365 system

Standard (MT940 files i and payment packages)
DATA EXCHANGE AND COMMUNICATION

Sposób wymiany danych z Bankiem

 • Pliki tekstowe przesyłane ręcznie przez użytkownika

Bezpieczeństwo wymiany danych

 • Manualna wymiana plików narażona na błędy

Logowanie do Bankowości elektronicznej

 • Jednorazowe, z poziomu strony bankowości elektronicznej
PAYMENT ORDERS

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwa autoryzacja płatności z poziomu Microsoft Dynamics

 • Brak

Automatyczne parowanie płatności do dostawcy z księgami

 • Brak

Powiadomienia o braku wystarczających środków na koncie

 • Brak
INCOMING PAYMENTS

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwe importy w trybach automatycznych (np. nocne)

 • Brak

Wsparcie w parowaniu płatności od Klientów z księgami

 • Brak
BANK STATEMENTS AND TRANSACTIONS IMPORT

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwe działania w trybach automatycznych (np. nocne)

 • Brak

Automatyczne księgowanie typowych kosztów (opłaty/prowizje)

 • Brak
Bank Flow XPLUS
DATA EXCHANGE AND COMMUNICATION

Sposób wymiany danych z Bankiem

 • Automatyczna transmisja danych poprzez Webservices

Bezpieczeństwo wymiany danych

 • Podwójne szyfrowanie HTTPS

Logowanie do Bankowości elektronicznej

 • Bezpośrednio z poziomu Microsoft Dynamics; możliwe sesje długoterminowe
PAYMENT ORDERS

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwa autoryzacja płatności z poziomu Microsoft Dynamics

 • TAK (jako opcja)

Automatyczne parowanie płatności do dostawcy z księgami

 • TAK

Powiadomienia o braku wystarczających środków na koncie

 • TAK
INCOMING PAYMENTS

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwe importy w trybach automatycznych (np. nocne)

 • TAK

Wsparcie w parowaniu płatności od Klientów z księgami

 • TAK
BANK STATEMENTS AND TRANSACTIONS IMPORT

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwe działania w trybach automatycznych (np. nocne)

 • TAK

Automatyczne księgowanie typowych kosztów (opłaty/prowizje)

 • TAK
null
Odejście od manualnej wymiany plikowej – zaoszczędzenie czasu obsługi i eliminacja potencjalnych zatorów i błędów przy imporcie wyciągów bankowych
null
Minimalizacja błędów przy obsłudze przelewów i przyspieszenie procesu wprowadzania polecenia zapłaty
null
Automatyzacja w identyfikowaniu i parowaniu transakcji na rachunkach bankowych z odpowiednimi zdarzeniami i kontami ksiąg Klienta- zaoszczędzenie czasu obsługi i eliminacja błędów

Automatyczne przesyłanie do Banku polecenia płatności wygenerowanych z systemu AX

bez konieczności korzystania z bankowości elektronicznej
null
Wymiana danych w trybie on-line pomiędzy systemem banku i systemem AX Klienta (bez manualnej wymiany plikowej)
null
Oznaczanie płatności identyfikatorem, dzięki czemu przelewy wychodzące są automatycznie rozpoznawane przez system w momencie pojawienia się na wyciągu bankowym
null
Możliwość uzyskania w systemie informacji zwrotnej z banku wprost odnoszącej się do generowanych transakcji płatności (np. brak środków na rachunku)
Automatyczne pobieranie z Banku wyciągów, sald i obrotów
null
Wymiana danych w trybie on-line (w tym automatycznie, w ustalonych cyklach) pomiędzy systemem banku i systemem AX Klienta (bez manualnej wymiany plikowej)
null
Automatyczne identyfikowanie transakcji wychodzących na wyciągu bankowym
null
Wsparcie użytkownika w identyfikowaniu transakcji przychodzących od odbiorców (identyfikacja po tytule, adresie, nazwie)
null
Automatyczne wskazywanie kont księgi dla transakcji generowanych przez bank, np. opłaty za prowadzenie rachunku, uznanie odsetek (system AX może sam stworzyć gotowy do zaksięgowania wpis w Arkuszu Finansowym)

Wdrożyliśmy i Przetestowaliśmy BankFlow w Integracji z Bankami

Upload Image...
Możesz liczyć na nasz Zespół
24h 7 dni w tygodniu
Chętnie podpowiemy, które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie

Wypełnij formularz online

Skorzystaj z udostępnionego formularza i możliwie szczegółowo opisz problem

Podaj Dane Kontaktowe

Nasz Ekspert Skontaktuje się z Tobą
Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie XPLUS S.A. Szczegółowe informacje nt. ich przetwarzania znajdziesz w naszej polityce prywatności znajdującej się pod linkiem.
BankFlow Dla Microsoft Dynamics
Integracja Systemów Bankowości Elektronicznej dla Microsoft Dynamics AX/365
 • Odejście od manualnej wymiany plikowej (MT940/942, paczki płatności)
 • Generowanie poleceń płatności do Banku bezpośrednio z systemu Dynamics AX
 • Automatyczne pobieranie z Banku szczegółów transakcji, sald i wyciągów bankowych
 • Automatyczne parowanie transakcji na rachunkach bankowych z odpowiednimi dokumentami, kontami księgi głównej i kontami kontrahentów
 • Zwiększenie szybkości i bezpieczeństwa wymiany danych z Twoim Bankiem
Pełna integracja e-bankowości z Microsoft Dynamics AX/365

Wymiana danych online pomiędzy AX/D365 a e-bankiem poprzez tzw. Webservices.

Eliminacja ręcznego przesyłania plików pomiędzy Dynamics AX/365 i systemem bankowości elektronicznej

Wsparcie użytkownika w identyfikowaniu transakcji przychodzących i wychodzących. Wstępne przyporządkowanie transakcji z fakturami sprzedaży i saldami kontrahentów

Wsparcie w procesie rozksięgowania wyciągów bankowych na konta księgi głównej, rozliczenia z kontrahentami i dokumentami źródłowymi

Przewagi nad standardowym rozwiązaniem

BankFlow automatyzuje i integruje dwustronnie wysyłanie i odbieranie danych z Banku
z systemem Microsoft Dynamics

Standard (pliki MT940 i paczki płatności)
WYMIANA DANYCH i KOMUNIKACJA

Sposób wymiany danych z Bankiem

 • Pliki tekstowe przesyłane ręcznie przez użytkownika

Bezpieczeństwo wymiany danych

 • Manualna wymiana plików narażona na błędy

Logowanie do Bankowości elektronicznej

 • Jednorazowe, z poziomu strony bankowości elektronicznej
PŁATNOŚCI WYCHODZĄCE

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwa autoryzacja płatności z poziomu Microsoft Dynamics

 • Brak

Automatyczne parowanie płatności do dostawcy z księgami

 • Brak

Powiadomienia o braku wystarczających środków na koncie

 • Brak
PŁATNOŚCI PRZYCHODZĄCE

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwe importy w trybach automatycznych (np. nocne)

 • Brak

Wsparcie w parowaniu płatności od Klientów z księgami

 • Brak
IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH I TRANSAKCJI

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwe działania w trybach automatycznych (np. nocne)

 • Brak

Automatyczne księgowanie typowych kosztów (opłaty/prowizje)

 • Brak
Bank Flow XPLUS
WYMIANA DANYCH i KOMUNIKACJA

Sposób wymiany danych z Bankiem

 • Automatyczna transmisja danych poprzez Webservices

Bezpieczeństwo wymiany danych

 • Podwójne szyfrowanie HTTPS

Logowanie do Bankowości elektronicznej

 • Bezpośrednio z poziomu Microsoft Dynamics; możliwe sesje długoterminowe
PŁATNOŚCI WYCHODZĄCE

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwa autoryzacja płatności z poziomu Microsoft Dynamics

 • TAK (jako opcja)

Automatyczne parowanie płatności do dostawcy z księgami

 • TAK

Powiadomienia o braku wystarczających środków na koncie

 • TAK
PŁATNOŚCI PRZYCHODZĄCE

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwe importy w trybach automatycznych (np. nocne)

 • TAK

Wsparcie w parowaniu płatności od Klientów z księgami

 • TAK
IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH I TRANSAKCJI

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwe działania w trybach automatycznych (np. nocne)

 • TAK

Automatyczne księgowanie typowych kosztów (opłaty/prowizje)

 • TAK
null
Odejście od manualnej wymiany plikowej – zaoszczędzenie czasu obsługi i eliminacja potencjalnych zatorów i błędów przy imporcie wyciągów bankowych
null
Minimalizacja błędów przy obsłudze przelewów i przyspieszenie procesu wprowadzania polecenia zapłaty
null
Automatyzacja w identyfikowaniu i parowaniu transakcji na rachunkach bankowych z odpowiednimi zdarzeniami i kontami ksiąg Klienta- zaoszczędzenie czasu obsługi i eliminacja błędów

Automatyczne przesyłanie do Banku polecenia płatności wygenerowanych z systemu AX

null
Wymiana danych w trybie on-line pomiędzy systemem banku i systemem AX Klienta (bez manualnej wymiany plikowej)
null
Oznaczanie płatności identyfikatorem, dzięki czemu przelewy wychodzące są automatycznie rozpoznawane przez system w momencie pojawienia się na wyciągu bankowym
null
Możliwość uzyskania w systemie informacji zwrotnej z banku wprost odnoszącej się do generowanych transakcji płatności (np. brak środków na rachunku)
Automatyczne pobieranie z Banku wyciągów, sald i obrotów
null
Wymiana danych w trybie on-line (w tym automatycznie, w ustalonych cyklach) pomiędzy systemem banku i systemem AX Klienta (bez manualnej wymiany plikowej)
null
Automatyczne identyfikowanie transakcji wychodzących na wyciągu bankowym
null
Wsparcie użytkownika w identyfikowaniu transakcji przychodzących od odbiorców (identyfikacja po tytule, adresie, nazwie)
null
Automatyczne wskazywanie kont księgi dla transakcji generowanych przez bank, np. opłaty za prowadzenie rachunku, uznanie odsetek (system AX może sam stworzyć gotowy do zaksięgowania wpis w Arkuszu Finansowym)

Wdrożyliśmy i Przetestowaliśmy BankFlow w Integracji z Bankami

Upload Image...
Możesz liczyć na nasz Zespół
24h 7 dni w tygodniu
Chętnie podpowiemy, które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie

Wypełnij formularz online

Skorzystaj z udostępnionego formularza i możliwie szczegółowo opisz problem

Who we are

Our website address is: https://bankflow.xplus.pl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements