BankFlow Dla Microsoft Dynamics
Integracja Systemów Bankowości Elektronicznej dla Microsoft Dynamics AX/365
 • Odejście od manualnej wymiany plikowej (MT940/942, paczki płatności)
 • Generowanie poleceń płatności do Banku bezpośrednio z systemu Dynamics AX
 • Automatyczne pobieranie z Banku szczegółów transakcji, sald i wyciągów bankowych
 • Automatyczne parowanie transakcji na rachunkach bankowych z odpowiednimi dokumentami, kontami księgi głównej i kontami kontrahentów
 • Zwiększenie szybkości i bezpieczeństwa wymiany danych z Twoim Bankiem
Pełna integracja e-bankowości z Microsoft Dynamics AX/365

Wymiana danych online pomiędzy AX/D365 a e-bankiem poprzez tzw. Webservices.

Eliminacja ręcznego przesyłania plików pomiędzy Dynamics AX/365 i systemem bankowości elektronicznej

Wsparcie użytkownika w identyfikowaniu transakcji przychodzących i wychodzących. Wstępne przyporządkowanie transakcji z fakturami sprzedaży i saldami kontrahentów

Wsparcie w procesie rozksięgowania wyciągów bankowych na konta księgi głównej, rozliczenia z kontrahentami i dokumentami źródłowymi

Przewagi nad standardowym rozwiązaniem

BankFlow automatyzuje i integruje dwustronnie wysyłanie i odbieranie danych z Banku
z systemem Microsoft Dynamics

Standard (pliki MT940 i paczki płatności)
WYMIANA DANYCH i KOMUNIKACJA

Sposób wymiany danych z Bankiem

 • Pliki tekstowe przesyłane ręcznie przez użytkownika

Bezpieczeństwo wymiany danych

 • Manualna wymiana plików narażona na błędy

Logowanie do Bankowości elektronicznej

 • Jednorazowe, z poziomu strony bankowości elektronicznej
PŁATNOŚCI WYCHODZĄCE

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwa autoryzacja płatności z poziomu Microsoft Dynamics

 • Brak

Automatyczne parowanie płatności do dostawcy z księgami

 • Brak

Powiadomienia o braku wystarczających środków na koncie

 • Brak
PŁATNOŚCI PRZYCHODZĄCE

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwe importy w trybach automatycznych (np. nocne)

 • Brak

Wsparcie w parowaniu płatności od Klientów z księgami

 • Brak
IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH I TRANSAKCJI

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • Brak

Możliwe działania w trybach automatycznych (np. nocne)

 • Brak

Automatyczne księgowanie typowych kosztów (opłaty/prowizje)

 • Brak
Bank Flow XPLUS
WYMIANA DANYCH i KOMUNIKACJA

Sposób wymiany danych z Bankiem

 • Automatyczna transmisja danych poprzez Webservices

Bezpieczeństwo wymiany danych

 • Podwójne szyfrowanie HTTPS

Logowanie do Bankowości elektronicznej

 • Bezpośrednio z poziomu Microsoft Dynamics; możliwe sesje długoterminowe
PŁATNOŚCI WYCHODZĄCE

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwa autoryzacja płatności z poziomu Microsoft Dynamics

 • TAK (jako opcja)

Automatyczne parowanie płatności do dostawcy z księgami

 • TAK

Powiadomienia o braku wystarczających środków na koncie

 • TAK
PŁATNOŚCI PRZYCHODZĄCE

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwe importy w trybach automatycznych (np. nocne)

 • TAK

Wsparcie w parowaniu płatności od Klientów z księgami

 • TAK
IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH I TRANSAKCJI

Zoptymalizowane dla dużych wolumenów

 • TAK

Możliwe działania w trybach automatycznych (np. nocne)

 • TAK

Automatyczne księgowanie typowych kosztów (opłaty/prowizje)

 • TAK
null
Odejście od manualnej wymiany plikowej – zaoszczędzenie czasu obsługi i eliminacja potencjalnych zatorów i błędów przy imporcie wyciągów bankowych
null
Minimalizacja błędów przy obsłudze przelewów i przyspieszenie procesu wprowadzania polecenia zapłaty
null
Automatyzacja w identyfikowaniu i parowaniu transakcji na rachunkach bankowych z odpowiednimi zdarzeniami i kontami ksiąg Klienta- zaoszczędzenie czasu obsługi i eliminacja błędów

Automatyczne przesyłanie do Banku polecenia płatności wygenerowanych z systemu AX

null
Wymiana danych w trybie on-line pomiędzy systemem banku i systemem AX Klienta (bez manualnej wymiany plikowej)
null
Oznaczanie płatności identyfikatorem, dzięki czemu przelewy wychodzące są automatycznie rozpoznawane przez system w momencie pojawienia się na wyciągu bankowym
null
Możliwość uzyskania w systemie informacji zwrotnej z banku wprost odnoszącej się do generowanych transakcji płatności (np. brak środków na rachunku)
Automatyczne pobieranie z Banku wyciągów, sald i obrotów
null
Wymiana danych w trybie on-line (w tym automatycznie, w ustalonych cyklach) pomiędzy systemem banku i systemem AX Klienta (bez manualnej wymiany plikowej)
null
Automatyczne identyfikowanie transakcji wychodzących na wyciągu bankowym
null
Wsparcie użytkownika w identyfikowaniu transakcji przychodzących od odbiorców (identyfikacja po tytule, adresie, nazwie)
null
Automatyczne wskazywanie kont księgi dla transakcji generowanych przez bank, np. opłaty za prowadzenie rachunku, uznanie odsetek (system AX może sam stworzyć gotowy do zaksięgowania wpis w Arkuszu Finansowym)

Wdrożyliśmy i Przetestowaliśmy BankFlow w Integracji z Bankami

Możesz liczyć na nasz Zespół
24h 7 dni w tygodniu
Chętnie podpowiemy, które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie

Wypełnij formularz online

Skorzystaj z udostępnionego formularza i możliwie szczegółowo opisz problem